Lesfiche drama Jabberdabbernonsensles

Kandinsky was een man die het gevoel had alsof niemand hem begreep. Hij kon zijn emoties wel uiten in zijn schilderijen, maar niemand zag wat hij bedoelde. Hij werd uitgelachen waardoor hij zelfs naar een ander land trok. Hij zonderde zichzelf af en pas dan werd hij gelukkig. Kandinsky gaf zijn emoties weer door verschillende kleuren te gebruiken? Hoe kan je nog emoties weergeven, ook al begrijpen ze je taal niet? 

Leerjaar: 3de graad

Leerplandoelen:

1.1 Vormen van lichaamstaal kunnen herkennen en kunnen interpreteren.

2.1 Genieten van het muzisch handelen waardoor ze hun expressiemogelijkheden verruimen.

L.1.3 Communicatieve elementen waarnemen: o.a. oogcontact, mimiek, vormen van lichaamstaal, niet-talige tekens.

L en S ad. 16 Een kind is bereid om geconcentreerd te luisteren en inhoudsgericht te spreken door zich in te leven in een boodschap

Lesdoelen:

De leerlingen kunnen:

 • aan de hand van lichaamstaal en mimiek achterhalen welke emoties er worden weergegeven.
 • zelf aan de hand van lichaamstaal en mimiek emoties uitdrukken en beleven hier plezier aan.
 • ondanks dat er nonsenstaal gebruikt wordt, de boodschap van de zender achterhalen.
 • luisteren naar elkaar om te achterhalen wat te boodschap is.
 • uitdrukken welk gevoel een schilderij oproept.

Bouwstenen:

Scèneverloop: Wat: fantaseren (nonsenstaal) en mimisch uitbeelden. Dramatisch conflict

Concept van de sessie:
AAN: mimisch uitbeelden
MET: stem, lichaam, houding, gezicht
ROND: emoties 

Lesverloop

Fase 1: Instap + beschouwen + opwarming 20 min.

Instap:

De leerkracht praat in nonsenstaal met duidelijke mimiek. Ze geeft aan dat ze een filmpje gaan zien.

In het filmpje wordt er niet gesproken met klare taal. Er wordt nonsenstaal gebruikt en de verschillende emoties komen aan bod.

 • humor è jabba hahahah
 • angst è Oeni brrr
 • verdrietig è jamma jamma
 • geschrokken è waps
 • geschokt è oewa
 • verwonderd è ololoko

De leerlingen mogen per twee bespreken waarover ze denken dat het filmpje gaat en welke gevoelens ze gezien hebben.


beschouwen

 • Wat was het eerste waaraan je dacht als je dit filmpje zag?
 • Wat gebeurde er precies?
 • Kon je de taal begrijpen?
 • Hoe maakten de acteurs duidelijk waarover het ging?
 • Wat vond je van het stukje?

Opwarming

 • De leerlingen gaan in een kring staan. De leerkracht maakt een beweging en maakt er een gekke klank bij zoals 'floeperidoe'. De leelringen doen het geluid en de beweging om de beurt na.
 • Nu mogen de leerlingen elk om de beurt een beweging doen en een geluid verzinnen. De groep doet de beweging en het geluid na.

Fase 2: kern verkenning en experimenteren 30 min.

1. De leerlingen krijgen een gedicht.

Tellby

Tellby toech tarra

Inna nip

Inna nip

Tarra toech tellby

De leerkracht leest het gedicht voor. Ze is overdreven verdrietig.

 • Hoe voelde ik mij?
 • Waar zou het gedicht dan over kunnen gaan?
 • Ik voelde me verdrietig. Een emotie. Kennen jullie nog emoties?

De leerkracht schrijft de verschillende emoties op het bord.

 • Jullie mogen per twee om de beurt het gedicht voorlezen aan elkaar. Als je het voorleest, gebruik je een emotie. De andere raadt om welke emotie het ging.

2. al wandelend jabberen

 • Elke leerlingen krijgt een nonsenstekst en een emotie.

Nonsenstekst                     Emotie                           Nonsenstekst                                 Emotie

Jabberdoesh bishbak        heel blij                        Je pent heto                                    moe

Awanisku aka jeje              grappig                         Alaka rost poet                               geschrokken

Abba dabija boek              boos                              Opper ta glo                                   razend

Ishwoes pri ta                     razend                          Imen ine miet                                  triest

Alko rits bagar                    triest                              Hort ent ra                                      teleurgesteld

O korando karokam           teleurgesteld                Ka la tabe                                       moe

E vandragas rapori             moe                               Hoekla ter tasj                               geschrokken

Mandirkas eg roto             geschrokken                  Zemeri tal po                                 heel blij

Corasari mosh kosh           Heel blij                         Sapper la pas                                grappig

Lipla ol pala                        grappig                          Klikeldoe pompeldoe                   boos

Maka il kop                         boos                              Hoeter gaar en                              razend

Igot em tala                        razend                            Mismoe hert hard                         triest

Ajee mire doe                    triest                               Hal ish moe                                   teleurgesteld

Lekka osh pol ite               teleurgesteld                 Kik taliedoe noe                            grappig

 • De leerlingen wandelen rond en zeggen telkens hun tekst opnieuw op.
 • Nu mogen ze er de emotie die ze gekregen hebben bij de tekst uitdrukken.
 • Ze blijven alles herhalen tot de leerkracht 'adap' roept. Dan stopt iedereen.
 • Ze gaan bij de leerling staan die het dichtst bij hen staat.
 • Ze zeggen hun tekst op met de bijhorende emotie.
 • Ze stappen verder, tot de leerkracht opnieuw 'adap' roept.
 • 3x

3. Ping pong

 • de leerlingen kiezen een partner.
 • de leerlingen kiezen samen een voorwerp in de zaal.
 • ze geven elk een naam aan het voorwerp, een naam die niet bestaat.
 • de leerlingen kiezen iemand om de beurt en roepen hun zelf gekozen naam naar die persoon. De persoon die gekozen is kiest iemand en roept de naam. Zo gaat het verder. Als emoties elkaar gevonden hebben, mogen ze samen gaan staan.

Fase 3: Verwerking + toonmoment 20 min.

Verwerking

 • We hebben nu al verschillende namen en teksten gehoord die eigenlijk niet bestaan. Kandinsky deed dat ook eigenlijk in zijn werken. Volgens hem begreep niemand hem. De lijnen en de figuren waren ook niet echt. Toch drukte ze een emotie uit. Kan jij een werk van Kandinsky kiezen en zeggen hoe je je erbij voelt. Doe dit in jabbertalk en laat duidelijk zien wat de emotie is.
 • Hiervoor gaan we samenwerken in groepjes van 3.
 • Kies elk een stukje uit het schilderij, geef er een naam aan waaraan het jou doet denken en spreek de naam uit met het gevoel dat je erbij hebt.

Toonmoment

 • Per groepje ga je het schilderij tonen en om de beurt toon je welk deel je gekozen hebt, geef je de naam en laat je zien hoe je je voelt.
 • De anderen raden hoe de leerling zich voelt.

Afbeeldingen:

Bronnen:

Filmpje

NLhumor.(2014). Geraadpleegd op 18 mei 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=tzPC1aRm9ic

Afbeeldingen: Googleafbeeldingen.(z.d.).Geraadpleegd op 18 mei 2016 via https://www.google.be/imghp

Zeppelin:

Crul,K.(2015).Zeppelin, Didactiek voor muzische vorming.Kalmthout:Pelckmans

Cursus MUVO 2:

De Backer, J. Crul, K.(2007). Leergebied muzische vorming Muzische vorming 2. KHM

Cursus hoofdstuk 2:

De Mesmaeker, S.(z.d.). Het Muzisch project 2014. KHM

©2016 Ine Vanhove & Klaartje Maes
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin